İş sağlığı ve güvenliği Ada Tersanesi’nin en büyük önceliğidir ve sıkı bir denetime tabiidir. Bütün çalışmalar üst düzey güvenlik protokolleri ve risk analizleri ile güvenli bir hale getirilir. Kaliteli ve verimli üretimin yolu güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçmektedir. Bu sebeple Ada Tersanesi, çalışanların iş ortamındaki sağlığını ve güvenliğini gözetir, ve bu sayede iş kazalarının yaşanmasını engeller. Bunları sağlamak amacıyla Ada Tersanesi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı, ISO 14001:2015 Standardı (Çevre Yönetimi Uluslararası Standard) ve ISO 45001:2018 Standardı (İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı)’na sahiptir.

Ada Tersanesi'nin amacı:

  • İş aletlerini ve makinalarını güvenli hale getirmek,

  • Riskleri sıfır seviyesine indirerek kazaların önlemek,

  • Acil durumlarda uygulanacak talimatlar ve kurallar belirlemek,

  • Çalışanlara mevcut standartlara göre mesleki eğitim vermek ve iş güvenliği hakkında gelişmelerini sağlamak,

  • Yasal gerekliliklere ve diğer uluslararası standartlara uygun çalışma ve üretim ortamı oluşturmak,

  • Sürekli gelişimi, devamlılığı ve tutarlılığı sağlamak.